Cele șapte secrete sacre ale…

Cele șapte secrete sacre ale materializării

În Kybalion, învăţăturile sacre ale lui Hermes se împart în şapte principii unite între ele. În general, principiile sunt studiate în ordine cronologică, întrucât se clădesc unul pe altul.

Unele dintre aceste principii pot părea cunoscute, întrucât învăţătorii spirituali le-au studiat şi au scris despre ele încă de pe vremea când Hermes le-a prezentat, cu secole în urmă. Deci vi s-ar putea părea că studiaţi aritmetică de bază după ce aţi învăţat bine algebră.

Studierea acestor principii clădeşte o temelie solidă pentru darurile voastre spirituale naturale. Deşi eu am studiat şi practica metafizica de o viaţă, prin studierea Kybalionului am descoperit o nouă înţelepciune, noi secrete şi idei. Înţelegerea mai profundă a acestor principii vă ajută să vă stăpâniţi abilităţile de materializare înnăscute. De exemplu, veţi învăţa cum să vă menţineţi stările de spirit, gândurile şi vibraţiile la niveluri înalte. În schimb, acest lucru face ca relaţiile, finanţele, sănătatea şi alte experienţe pe care le aveţi să rămână la aceleaşi niveluri înalte.

Urmează o prezentare generală a celor Şapte Principii Sacre pe care ni le-a dat Hermes. Propoziţiile din italic de la început reprezintă axioma din Kybalion ce rezumă fiecare principiu. Capitolele ce urmează oferă mai multe amănunte legate de fiecare principiu, dar şi modalităţi practice prin care pot fi aplicate în viaţa de zi cu zi.

Cele Şapte Principii Sacre

Primul Principiu Sacru se numeşte Mentalism. Axioma din Kybalion ce rezumă acest principiu este: „Întregul este Minte; Universul este Mental.”

Acest principiu explică faptul că întregul Univers (inclusiv voi şi viaţa voastră) este alcătuit dintr-o Minte Divină atotcuprinzătoare, din gândurile şi formele sale gând.

Kybalionul îl denumeşte pe Creator – „Întregul”. Întregul este Minte, adică inteligenţă, înţelepciune şi creativitate infinite şi infailibile. Dat fiind că Întregul se află pretutindeni, Mintea se află şi ea pretutindeni. Voi trăiţi în cadrul acestei Minţi omniprezente a Întregului. Mintea voastră adevărată (Sinele vostru Superior) este o extensie şi o creaţie a Minţii Divine.

Al doilea Principiu Sacru se numeşte Corespondenţă. Kybalionul rezumă acest principiu prin celebra frază hermetică: „Precum sus, aşa şi jos; precum jos, aşa şi sus.”

Hermeticii împart lumea în trei planuri: planul fizic, cel mental şi cel spiritual. Fiecare plan operează conform aceloraşi legi spirituale. Deci dacă înţelegeţi legile ce guvernează unul dintre planuri, veţi înţelege şi cum funcţionează celelalte planuri. Prin aplicarea acestei cunoaşteri, vă puteţi înălţa conştiinţa şi viaţa spre planuri superioare de existenţă.

Al treilea Principiu Sacru se numeşte Vibraţie. Kybalionul spune: „Nimic nu stă pe loc; totul se mişcă; totul vibrează.”

Tot ce se află în Univers se mişcă, chiar şi aşa-numitele obiecte inanimate, care sunt alcătuite din atomi ce vibrează şi din energia Întregului. Diferenţa dintre diversele planuri ale existenţei constă numai în gradul lor de vibraţie şi de mişcare. Hermeticii aplică acest principiu atunci când accelerează sau încetinesc frecvenţa de vibraţie a obiectelor sau a situaţiilor pe care vor să le atragă, să le schimbe sau să le elimine.

Al patrulea Principiu Sacru se numeşte Polaritate. În Kybalion se rezumă astfel: „Totul este Dual; totul are poli; totul îşi are perechea de opuşi; verosimilul şi neverosimilul sunt unul şi acelaşi lucru; opuşii sunt identici în esenţă, dar diferă ca formă; extremele se întâlnesc; toate adevărurile sunt doar pe jumătate adevărate; toate paradoxurile pot fi împăcate.”

Al patrulea principiu explică faptul că fiecare experienţă şi fiecare alegere, în realitate, sunt la fel. Ceea ce pare să fie diferit, în realitate este la fel, dar alcătuit din cantităţi diferite ale aceloraşi ingrediente. Prosperitatea şi sărăcia nu sunt opuse. Ele sunt doar capetele aceleaşi axe, ce vibrează la frecvenţe diferite. Fiecare situaţie din viaţa voastră are o asemenea axă, cu capete extreme şi intensificări vibraţionale în mijloc.

Hermeticii folosesc acest principiu pentru a transmuta situaţii sau emoţii nedorite în ceva mai plăcut, pur şi simplu prin schimbarea vibraţiei spre cel mai înalt capăt al fiecărei axe.

Al cincilea Principiu Sacru se numeşte Ritm. Axioma din Kybalion ce explică acest principiu este: „Totul curge, în afară şi înăuntru; totul îşi are propriile ritmuri; toate lucrurile cresc şi coboară; oscilaţia de pendul se exprimă în tot; distanţa pendulării la dreapta este egală cu distanţa pendulării la stânga; ritmul compensează.”

Conform celui de-al cincilea principiu, Universul operează în ritmuri precise şi previzibile. Dacă le permiteţi acestor ritmuri să vă stăpânească, stările de spirit şi viaţa voastră vor fluctua în sus şi în jos. Dar, prin stăpânirea ritmurilor, deveniţi imuni la fluctuaţiile emoţionale din viaţa voastră.

Al şaselea Principiu Sacru se numeşte Cauză şi Efect. În Kybalion se spune: „Fiecare cauză îşi are efectul său; fiecare efect îşi are cauza sa; totul se întâmplă conform Legilor; întâmplarea este doar un nume dat Legii care nu a fost recunoscută; există multe planuri cauzale, însă nimic nu poate eluda Legea.”

Acesta este un Univers organizat perfect şi nimic nu se întâmplă accidental sau din întâmplare. În spatele fiecărui Efect există întotdeauna o Cauză. Începeţi să fiţi stăpânii propriei vieţi atunci când deveniţi o Cauză conştientă a Efectelor pe care le vreţi, în loc să vă lăsaţi antrenaţi de voinţa şi dorinţele altora. Puteţi folosi acest principiu pentru a efectua vindecări şi materializări.

Al şaptelea Principiu Sacru se numeşte Gen. În Kybalion, acest principiu este rezumat astfel: „Genul se află în toate lucrurile; totul îşi are principiile masculin şi feminin; genul se manifestă pe toate planurile.”

Cel de-al şaptelea principiu nu se referă la genurile masculin-feminin convenţionale, aşa cum se exprimă ele în corpurile omeneşti. Se referă la energiile masculine şi feminine. Fiecare persoană are şi energii masculine, şi energii feminine – deci, întregul Univers este alcătuit din ambele. Aceste energii sunt la fel de puternice şi, pentru a crea, ele se află într-o stare de interdependenţă.

Energia feminină este magnetică şi atrăgătoare. Energia masculină este electrică şi creatoare. Eliminarea (eliberarea) şi atragerea formează baza magiei Divine. Pentru a materializa, trebuie fie să vă atrageţi dorinţa, fie să v-o creaţi. Pentru a vă bucura de un flux constant de abundenţă, începeţi să înţelegeţi şi să lucraţi cu fluxul constant de a da şi de a primi, aşa cum ne învaţă acest principiu.

„Şapte sunt Principiile Adevărului; acela care le cunoaşte, desluşit, posedă Cheia Magică în faţa cărei atingeri toate Porţile Templului se deschid.”

Kybalionul

    Not Tags

Leave a Reply